TIEPALVELUN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

TIETOSUOJA – TÄRKEITÄ TIEPALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TIETOJA

Tiepalvelu on suunniteltu erityisesti Land Rover -kuljettajien autoiluun liittyviä hätätilanteita varten, joissa ajo keskeytyy ajoneuvon rikkoutumisen, onnettomuuden tai vähemmän vakavan tilanteen, kuten rengasrikon vuoksi.


1. TIETOA MEISTÄ:
Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterinpitäjä on:
Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Coventry
CV3 4LF


Voit ottaa tietosuojavastaavaamme yhteyttä suoraan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].


Lisätietoja Jaguar Land Rover (JLR) Group -konsernista: Jaguar Land Rover Limited on osa konsernia, jolla on tytäryhtiöitä useissa Euroopan maissa. Lisätietoa aiheesta löydät verkkosivuiltamme osoitteessa https://www.jaguarlandrover.com/.


2. KUINKA JA MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA JA KUINKA KÄSITTELEMME NIITÄ:
Osana tiepalvelumme palveluja keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja, joita tarvitsemme tiepalvelun palvelujen suorittamiseen.


Missä tilanteissa keräämme tietoja osana tiepalvelun palvelujen tarjoamista ja toimittamista:

 • Ostaessasi ajoneuvon valtuutetulta JLR-jälleenmyyjältä, joka oikeuttaa tiepalvelun palvelujen saamiseen meiltä

 • kun olet meihin yhteydessä erityisesti tilanteessa, jossa olet aikeissa käyttää tai käytät tiepalvelumme palveluja

 • jos otat meihin yhteyttä tai lähetät meille viestejä.
Mitä henkilötietoja keräämme sinusta tiepalvelun palvelujen tarjoamiseksi ja toimittamiseksi:

Puhuttelumuoto, ammattinimike, etu- ja sukunimi, yrityksen nimi (jos et ole kuluttaja-asiakas), puhelinnumero (matka-/lankapuhelinnumero), sähköpostiosoite, osoite, sinua palveleva jälleenmyyjä, tietoja nykyisestä ajoneuvostasi, muita pyyntöäsi koskevia tietoja sekä tiedot, tiedostot (asiakirjat, kuvat jne.) ja arviot, joita toimitat meille esimerkiksi käyttäessäsi tiepalvelumme palveluja tai vastatessasi asiakastyytyväisyyskyselyihin.


3. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME TIETOJASI:


Käytämme sinusta kerättyjä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • pyyntöihisi vastaamiseen (esim. tiepalvelujen tarjoamiseen ja avustamiseen)

 • pyyntöjesi käsittelyyn

 • lainmukaisten velvoitteidemme täyttämiseen ja oikeuksiemme tai kolmannen osapuolen toimijoiden oikeuksien puolustamiseen

 • asiakastyytyväisyyskyselyjen suorittamiseen.


4. HENKILÖTIETOJESI KÄYTÖN OIKEUSPERUSTA:
Tietojesi käsittelyyn on useita laillisia perusteita.


Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 (b) kohdan mukaisesti sopimuksen täytäntöönpanoa varten:

 • Jos henkilötietojesi käyttäminen on tarpeen sellaisen sopimuksen tai sellaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten, joissa sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Tämä on tarpeen, jotta voimme toimittaa sinulle sopimuksen mukaisia tiepalvelun palveluja.


Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 (f) kohdan mukaisesti oikeutetun etumme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun perusteella:

 • Jos tietojen käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen perusteella, elleivät sinun etusi tai perustavat oikeutesi syrjäytä näitä etuja tai mikäli rekisteröidyn vapaudet edellyttävät henkilötietojen suojaamista tilanteessa, jossa tavoitellut oikeutetut edut ovat edellä luvussa 3 mainittujen tavoitteiden saavuttaminen. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun jaamme tietoja Jaguar Land Roverin paikalliseen konserniin kuuluvien yritysten kanssa tarjotaksemme sinulle palveluja paikallisella kielellä, ja jotta käytettävissäsi on paikallinen yhteyshenkilö.


Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 (c) kohdan mukaisti oikeudellisen velvollisuuden täyttämiseksi:


 • Jos henkilötietojesi käsitteleminen on tarpeen oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. kaupallisen ja vero-oikeudellisten säilytysvelvollisuuksien ja yrityslain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 (a) kohdan mukaisesti jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn:


 • Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten (esim. asiakastyytyväisyyskyselyn suorittaminen), suostumuksesi on vapaaehtoinen ja sinulla on oikeus peruuttaa se kokonaan tai osittain milloin tahansa. Voit tehdä näin ottamalla meihin yhteyttä annettuja yhteystietoja käyttäen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen suostumuksen peruuttamista edeltävältä ajalta.

5. KENELLE SIIRRÄMME TIETOJASI?


Henkilötietojasi luovutetaan seuraaville vastaanottajille:


 • vastaanottajat, jotka käsittelevät henkilötietojasi tiepalvelun palvelujen tarjoamisen mahdollistamiseksi sinulle

 • Jaguar Land Rover Group -konsernin yrityksille tässä tietosuojakäytännössä säädettyjen tarkoituksien mukaisesti ja erityisesti palvelujen tarjoamiseksi paikallisella kielellä

 • kolmansille osapuolille tilanteessa, jossa myymme tai ostamme yrityksiä tai resursseja

 • jos olemme velvoitettuja luovuttamaan tai siirtämään henkilötietojasi laissa tai asetuksissa asetetun velvoitteen tai pyynnön täyttämiseksi.
Lisätietoja palveluntarjoajista


Käytämme useita palveluntarjoajia palveluidemme tukemiseen. Näillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy järjestelmiimme ja tietoihin palvelun tarjoamiseksi meille ja toimeksiannostamme. Käytämme erityisesti paikallisia palveluntarjoajia tiepalvelun palvelujen ja avustamisen tarjoamiseksi.


Palveluntarjoajiemme kanssa käyttämämme suojatoimet varmistavat, että tietojasi suojellaan asianmukaisesti ja niitä käytetään ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä määritettyihin tarkoituksiin.


Lisätietoja JLR Group -konsernin yrityksistä ja palveluista, joita he saattavat tarjota.


Olemme osa Tata-konsernia ja hyödymme siten suuresta IT-infrastruktuurista ja laajasta, laajennetun yritysrakenteemme sisällä olevasta asiantuntemuksesta. Sen vuoksi konsernimme jäsenet voivat käyttää antamiasi henkilötietoja tarpeen mukaan palveluiden, järjestelmänhallinnan ja -tuen, koosteanalyysin, liiketoiminnan jatkuvuuden ja IT-tuen ja hallinnon tarkoituksiin. Esimerkki tästä on tilanne, jossa pääsy tietoihin on tarpeen tiettyjen tiepalvelupyyntöjen tukemiseksi tai teknisen tuen tarjoamiseksi tiepalvelun toimintojen ylläpitoa varten. Lisätietoja Tata-yrityskonsernista löytyy osoitteesta: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies


6. TIETOJEN SIIRTÄMINEN MAASTA TOISEEN:
Henkilötietojasi käsitellään eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos henkilötietosi siirretään kolmannessa maassa sijaitsevalle vastaanottajalle, esim. vastaanottajalle, jonka sääntömääräinen kotipaikka tai liiketoimipaikka ei sijaitse EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa, tämä tehdään Euroopan komission tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tekemien tietosuojan riittävyyttä koskevien päätösten perusteella tai edellyttäen, että 46 artiklan f kohdan mukaiset tietojen siirtoa koskevat asianmukaiset ja riittävät takeet täyttyvät tai tietosuoja-asetuksen 49 artiklan poikkeusten perusteella.


7. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?Säilytämme tietojasi tunnistettavassa muodossa vain niin kauan, kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi tietosuojakäytännön mukaisesti ja laissa ja asetuksissa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tietojasi säilytetään vain niin kauan, kuin jokin seuraavista ehdoista on voimassa:

 • tietojasi tarvitaan pyytämiesi palvelujen tarjoamiseksi

 • tietojasi tarvitaan oikeudellista syytettä tai puolustusta tai meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi

 • sovellettavat lait ja asetukset määräävät säilyttämään tietosi (esim. pakollisten tietojen säilyttämis- ja dokumentointivelvoitteiden täyttämiseksi Saksan kauppalain (HBG) ja Saksan verolain (AO) rajoitusaikojen mukaisesti)

 • os olet antanut suostumuksesi huolehtia sinusta, kunnes peruutat antamasi suostumuksen.
8. OIKEUTESI JA KUINKA VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ:
Laillisten olosuhteiden täyttyessä sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada pääsy tietoihisi, 16 artiklan mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen, 17 artiklan mukainen oikeus tietojen poistamiseen, 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) pykälissä 34 ja 35 mainittuja rajoituksia sovelletaan oikeuteen saada pääsy tietoihin sekä oikeuteen tietojen poistamisesta. Lisäksi sinulla on oikeus hakea muutosta tietosuojaviranomaiselta yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan ja Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) 19 pykälän mukaisesti.


Suostumuksien antaminen on vapaaehtoista ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi kokonaan tai osittain milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen suostumuksen peruuttamista edeltävältä ajalta.


Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen vastustamisoikeus


Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä milloin tahansa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 (1) (e) artiklan mukaisesti (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 (1) (2) (f) artiklan mukaisesti (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi). Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Tämän jälkeen me emme enää käsittele henkilötietoja, ellei voida osoittaa käsittelyn pakottavia laillisia perusteita, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittely palvele oikeudellisten vaatimusten esittämistä, käyttämistä tai puolustamista.


Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, tietojasi ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.


Jos haluat esittää vastalauseen, voit ottaa meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa.


Teemme kaikkemme tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista asiakastukea. Jos sinulla on tarvetta tai muuten haluat ottaa meihin yhteyttä tietosuojaoikeuksiasi koskien, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen.


9. TIETOJESI TURVALLISUUS
Toteutamme kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.


Edellytämme kaikilta palveluntarjoajilta tarvittavien varotoimien noudattamista tietojesi suojaamiseksi.


Jos olemme antaneet sinulle salasanan tiepalvelun palveluihin (tai olet valinnut salasanalla suojatun käytön), olet vastuussa salasanan luottamuksellisuudesta. Kehotamme sinua olemaan jakamatta salasanaa kolmansien osapuolten kanssa.


Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto ei ole täysin turvallista. Vaikka suojaamme henkilötietojasi parhaan kykymme mukaan, emme voi taata Internetin välityksellä siirrettyjen tietojesi turvallisuutta, vaan tietoja siirretään omalla vastuullasi. Tietojasi säilytetään turvallisessa ympäristössä, ja niiden suojaamiseen käytetään fyysisiä ja teknisiä toimenpiteitä, kuten salaustekniikoita tai todennusjärjestelmiä tietojen katoamisen, väärinkäytön, muuttamisen, paljastamisen, tuhoamisen, varastamisen tai luvattoman käytön varalta.


10. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN:
Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää sinulle tarjoamiemme tiepalvelun palvelujen, tietojesi käytön tai sovellettavien yksityisyydensuojaa koskevien lakien muuttuessa. Jos muutamme tätä lauseketta, lähetämme sinulle ilmoituksen muutoksista.