EURO 6, DIESELMOOTTORIT JA PÄÄSTÖJENHALLINTA: TIETOA OMISTAJALLE

Tässä osiossa käymme läpi mitä uusien autojen Euro 6 päästömääräykset tarkoittavat autoillemme, kuljettajillemme ja ympäristölle.

MIKÄ on EURO 6?

Euro 6 on osa eurooppalaista lainsäädäntöä, jonka pyrkimyksenä on ohjata autoista entistä vähäpäästöisempiä rajoittamalla niiden päästöjen sallittuja määriä. Lainsäädäntö määrittää kuinka paljon typenoksidi (NOx) ja hiilivetypäästöjä autoilusta voi syntyä per kuljettu kilometri per auto.

Bensiini- ja dieselmoottorien päästörajat eroavat toisistaan Euro 6 säädöksissä. Dieselautojen NOx-päästöjen suurin sallittu määrä on laskenut 80mg/km (aikaisemin 180 mg/km) ja hiilivetypäästöjen 170 mg/km (aikaisemmin 230 mg/km). Bensiiniautojen vastaavat raja-arvot säilyivät entisellään, NOx-päästöt 60 mg/km ja hiilivetypäästöt 100 mg/km.

Kaikki autovalmistajat ovat velvollisia noudattamaan uusia päästölainsäädäntöjä seuraavin aikatauluin:

  • 1.1.2015 alkaen kaikkien uusien automallien tulee täyttää Euro 6 standardit, esimerkiksi: Jaguar XE.

  • Jo myynnissä olevien automallien tulee täyttää Euro 6 standardit 1.9.2015 mennessä, paitsi;
    • Yksittäiset ajoneuvot, jotka on valmistettu ja lähetetty tehtaalta ennen 1.6.2015, voidaan myydä 1.9.2016 asti valmistajan hakiessa kyseisille ajoneuvoyksilöille erityisluvan.
SCR

MIKÄ on selektiivinen katalyyttinen pelkistys (scr) teknologia?

SCR teknologia on asennettu kaikkiin Jaguar malleihin alkaen mallivuodesta 2016. Se mahdollistaa EU6 päästörajojen saavuttamisen vähentämällä NOx-päästöjen määrää jopa 90%. Uuden sukupolven katalyyttisen konvertterin lisäksi SCR teknologia edellyttää DEF-nesteen käyttöä.

DEF

MiTÄ ON DEF-NESTe?

DEF, tunnettu myös nimillä AdBlue®, AUS 32 and ARLA 32, on hapoton, väritön, hajuton ja palamaton neste. DEF-neste sijaitsee omassa säiliössä, josta sitä ohjataan pakokaasujen joukkoon. Neste toimii osana pakokaasujen puhdistusjärjestelmää vähentäen NOx-päästöjä.

MAINTAINING DEF

DEF-NESTEEN YLLÄPITO

On tärkeää, että Jaguarisi DEF-nesteen määrä ei vajoa alle sallitun. EU-lainsäädännön mukaisesti autosi ei käynnisty ilman sitä. Autosi mittariston ohjauskeskus varoittaa alentuneesta DEF-nesteen tasosta hyvissä ajoin varataksesi ajan uudelleentäyttöön. Paikallinen Jaguar huoltopisteesi huolehtii DEF-nesteen oikeasta tasosta myös normaalien määräaikaishuoltokäyntien yhteydessä.

DEF LEVELS

MISTÄ TIEDÄN ONKO DEF-NESTEEN TASO ALHAINEN?

Autosi mittariston ohjauskeskus antaa useita varoituksia alentuvasta nestemäärästä.

1. Ensimmäinen viesti ilmoittaa DEF-nesteen määrän olevan tasolla, jolloin täyttö on suositeltavaa.

2. Toinen viesti ilmoittaa keltaisen varoitusmerkin kera täyttämään DEF-säiliön.

3. Kolmas viesti aloittaa laskennan ajomatkasta, jonka jälkeen DEF-säiliö on tyhjä ja ajoneuvo ei enää käynnisty.

4. Viimeinen viesti ilmoittaa punaisen varoitusmerkin kera, että ajoneuvoa ei enää voi käynnistää ilman DEF-säiliön täyttämistä.


HUOMIO:
Kun DEF-nesteen taso laskee, mittariston ohjauskeskuksessa ilmoitetaan asiasta. Täytä DEF-säiliö mahdollisimman pian. Varaamalla ajan lähimmälle viralliselle Jaguar huoltopisteelle varmistatte säiliön oikeaoppisen täytön. Tarvittaessa DEF-säiliö voidaan täyttää myös itse Jaguar huoltopisteestä saatavilla olevista jälleenmyyntikokoisista DEF-pulloista. Yleinen DEF-nesteen kulutus on 800 km / 1 litra. Kulutus voi vaihdella suurestikin riippuen ajotyylistä, sääolosuhteista ja tien kunnosta.


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

KUINKA USEIN DEF-NESTETTÄ TULEE LISÄTÄ?

DEF-nesteen kulutuksen määrä voi vaihdella suurestikin. Keskimääräinen kulutus on 800 km / 1 litra.


KUINKA DEF-NESTE TULEE SÄILYTTÄÄ?

Säilytyä DEF-neste aina alkuperäisessä pakkauksessa ja varmista valmistajan ohjeitukset oikeasta säilytyksestä pakkauksen kyljestä. DEF-nesteen lisäyspakkauksia ei tule säilyttää ajoneuvossa.


MITÄ TAPAHTUU JOS DEF-NESTE PÄÄSEE LOPPUMAAN?

Mikäli DEF-nestettä ei varoituksista huolimatta lisätä ajoissa, ei auto käynnisty nesteen tason laskettua riittävän alhaalle - tämä turvatoiminto on osa EU6 päästömääräyksiä. Tällaisessa tilanteessa DEF-säiliöön tulee lisätä vähintään 3,6 litraa DEF-nestettä.

KUINKA TARKISTAN DEF-NESTEEN TASON?

Ajomatka seuraavaan DEF-nesteen lisäykseen on nähtävissä Jaguarisi ohjauskeskuksesta.

Toimi seuraavasti:

1. Laita auton virrat päälle, mutta älä käynnistä moottoria
(Varmista että Smart key on ajoneuvossa ja pidä START/STOP nappia pohjassa painamatta jarrupoljinta kunnes mittariston valot syttyvät.

2. Paina ohjauspyörän OK nappia päästäksesi valikkoon

3. Paina ohjauspyörän nuoli alaspäin nappia kunnes pääset kohtaan ajoneuvon tiedot

4. Paina OK

5. Liiku nuolella alaspäin kohtaan Diesel Exhaust Fluid (tai DEF-neste)
(Osassa malleja tieto löytyy Seuraava huolto -valikon alta)

6. Paina OK ja DEF-nesteen toimintamatka nykyisellä täytöllä näkyy ohjauskeskuksessa.

VOINKO TÄYTTÄÄ DEF-SÄILIÖN ITSE?

Kyllä. 1,89 litran DEF-täyttöpulloja on saatavilla lähimmältä Jaguar huoltopisteeltäsi. Täyttöpullot ovat suunniteltu helppoa ja sotkematonta täyttöä varten. Jaguar ei suosittele käytettävän muita mahdollisia DEF-täyttöpulloja.

DEF-säiliöön ei saa lisätä muita kuin ISO22241-1 tai DIN 70070 standardin täyttäviä DEF-nesteitä.

Mikäli täytät DEF-nesteen erheellisesti polttonestesäiliöön, ÄLÄ käynnistä moottoria ja ota viipymättä yhteyttä Jaguar huoltopisteeseen tai tiepalveluun.

Huoltoasemilta löytyvillä DEF-pumpuilla ei saa täyttää Jaguarin DEF-säiliötä. Pumppujen virtausnopeus on liian suuri, joka vaurioittaa ajoneuvon DEF-säiliön.

Tutustu Omistajan digitaaliseen käsikirjaan tarkempien täyttöohjeiden merkeissä.


ONKO DEF-NESTE VAARALLISTA?

Vaikkakin DEF-neste ei ole vaarallista, lue pakkauksen ohjeet mikäli joudut ihokosketuksiin nesteen kanssa. Nesteen joutuessa tekemisiin Jaguarisin maalipinnan kanssa, pyyhi neste pois ja huuhtele saippuavedellä. Nesteen joutuessa kosketuksiin autosi verhoilun kanssa, pyyhi välittömästi pois kostealla kankaalla ja kylmällä vedellä.

Tutustu Omistajan käsikirjaan. AdBlue® on rekisteröity tavaramerkki yritykselle Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

Haluaisitko auttaa meitä parantamaan sivustoamme vastaamalla lyhyeen kyselyymme?

Jaguar F-Type Convertible

500 merkkiä jäljellä

Kiitos arvokkaasta palautteestasi